CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

SOS LINIJA ZA PODRŠKU

SOS LINIJA ZA PRIJAVU

Aktuelno

Multisektorskom saradnjom do boljeg položaja  žrtava trgovine ljudima

Za zaštitu i oporavak žrtava trgovine ljudima neophodan je koordinirani angažman svih tijela i nadležnih institucija a kako bi se postigla reintegracija i prevenirala dalja ranjivost za trgovanjem, potvrdili su članovi koordinacionih timova za borbu protiv tgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. MFS-EMMAUS će 26. i 27.09.2022. godine, za 45 profesionalaca referalnog mehanizma u BiH kroz  Tabletop Exercise (TTX) radionice – kroz studije slučajeva i simulaciju postupanja, fokusirajući se na korake na proaktivne identifikacije i direktne asistencije,  jačanje komunikacije, razmjene informacija i umrežavanje svih aktera i institucija ključnih za poboljšanje položaja žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini omogućiti da…
Aktuelno

Regionalna konferencija “Borba protiv trgovine radnom snagom u Evropi: standardi, stvarnost i nove strategije djelovanja”

MFS-EMMAUS je učestvovao na regionalnoj  konferenciji “Borba protiv trgovine radnom snagom u Evropi: standardi, stvarnost i nove strategije djelovanja” održanoj u Beogradu 20. i 21. septembra 2022. u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku. Podizanjem svijesti i povećanju razumijevanja obima i prirode trgovine ljudima u regionu i šire, izazova i strategija za borbu protiv ovog krivičnog djela te kroz debatu o izazovima i pristupima uključujući primjere ohrabrujućih praksi i praktičnih rješenja kojima ih je moguće prevazići, MFS-EMMAUS će uz druge učesnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije te predstavnike…
Aktuelno

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za dizajn letka za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja

MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za dizajn letka za potrebe kampanje za  podizanje svijesti i prevencije trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u sklopu projekta: „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“. Sve potrebne informacije možete pronaći ovdje. Aplikacijski formular Molimo Vas da prijave dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba, do 29.09.2022. godine, sa naznakom prijava na poziv za razvoj letka za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja  - Aktivnost 5.8.3.5. - Dizajn.

ARHIVA OBJAVA