CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

SOS LINIJA ZA PODRŠKU

SOS LINIJA ZA PRIJAVU

Aktuelno

Javni poziv za angažman psihologa

MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu, objavljuje javni poziv za angažman psihologa u okviru projekta: „PreACT - Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju i trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima” Sve potrebne informacije možete pronaći ovdje.
Zlatko Ikonić
19/10/2021
Aktuelno

MINIMALNI STANDARDI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO DJECI, U BOSNI I HERCEGOVINI

Povodom 𝗘v𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗼𝗴 𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗯𝗼𝗿𝗯𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗶𝘃 𝘁𝗿𝗴𝗼𝘃𝗶𝗻𝗲 𝗹𝗷𝘂𝗱𝗶𝗺𝗮, MFS-Emmaus je predstavio publikaciju "Minimalni standardi za podršku žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci u Bosni i Hercegovini" kao jedan od alata koji standardiziraju kvalitetu pomoći i postupanja sa žrtvama, a kojim se potrebe i prava žrtava stavljaju kao prioritet u sistemu institucionalne podrške. Ovi standardi su izrađeni u skladu sa Akcionim planom za realizaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2020 – 2023. Cilj ove publikacije da osigura da krajnji ishod postupanja bude kvalitetna i ujednačena praksa postupanja sa žrtvama trgovine ljudima. Publikacija se sastoji od tri dijela: (1) uvodna sekcija – Osnova za izradu MS, (2) I dio i (3)…
Ines Harbinja
18/10/2021
Aktuelno

Usvojen Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Federaciji BiH za period od 2021. do 2024.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, na sjednici održanoj 7.oktobra 2021.g. usvojila strateški program za sigurnost djece u digitalnom okruženju koji imaju za cilj osigurati zaštitu najmlađe populacije od rizika u online svijetu. Izrada strateškog programa i Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju odvijala se u okviru projekta EVAC “Prevencija i rad na sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ koju je provodio konzorcij za zaštitu djece od nasilja u digitalnom okruženju koji još čine MFS-E$MMAUS, UNICEF i Save the Children. Centar za sigurni internet bio…
Ines Harbinja
18/10/2021

ARHIVA OBJAVA

Button Text