CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

SOS LINIJA ZA PODRŠKU

SOS LINIJA ZA PRIJAVU

Aktuelno

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

MFS-EMMAUS ured u Sarajevu raspisuje poziv za dostavljanje ponude za obezbjeđenje prostora i uslova za realizaciju radionica pod nazivom  Zagovaranje i kampanje za unapređenje prava i položaja žrtava trgovine ljudima za organizacije civilnog društva ukupnog trajanja od dva dana 11. i 12. maj 2023. godine u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” koji podržava vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE";USAID/INSPIRE. Opis projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“, kao i aktivnosti i obaveze koje se trebaju obavljati u okviru izvršavanja posla ponuđača, možete preuzeti ovdje. Molimo Vas da prijavu…
Zlatko Ikonić
27/04/2023
Aktuelno

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

MFS-EMMAUS ured u Sarajevu raspisuje poziv za dostavljanje ponude za obezbjeđenje prostora i uslova za realizaciju radionica pod nazivom  Postupanje sa žrtvama trgovine ljudima u državnom referalnom mehanizmu za dvije grupe profesionalaca ukupnog trajanja od tri dana u periodu 08/05/2023 – 10/05/2023 u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” koji podržava vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE";USAID/INSPIRE. Opis projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“, kao i aktivnosti i obaveze koje se trebaju obavljati u okviru izvršavanja posla ponuđača, možete preuzeti ovdje. Molimo Vas da prijavu dostavite na e-mail…
Zlatko Ikonić
20/04/2023

ARHIVA OBJAVA