CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

SOS LINIJA ZA PODRŠKU

SOS LINIJA ZA PRIJAVU

Aktuelno

Održana prva TTX radionica

U okviru projekta Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima koji podržava Evropska unija, MFS-EMMAUS, održana je prva od ukupno tri praktične, samoiskustvene obuke (TTX) sa pripadnicima koordinacionih tijela, nevladinih organizacija i drugih predstavnika institucija DRM-a u BiH planirane u periodu od 2021. do 2023. godine. Trideset učesnika iz organa institucionalne podrške i državnog referalnog mehanizma, članovi koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koristeći TTX model obuka, odnosno multidisciplinarnih i interaktivnih vježbi zasnovanih na razradi hipotetičkih slučajeva i diskusiji se bolje upoznaju sa problemom trgovine ljudima, pokretačima i povezanim procesom odgovora na datu problematiku…
Ines Harbinja
02/12/2021
Aktuelno

Specijalistička obuka za policijske službenike iz projekta “Rad policije sa zajednicom”

MFS-EMMAUS kontinuirano radi na jačanju mehanizama prijave nasilja nad djecom u digitalno okruženju i stvara partnerstva koja mogu doprinijeti bržem i lakšem identificiranju, prijavljivanju i procesiuranju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. U proteklom periodu MFS-EMMAUS je, u saradnji sa Odjeljenjem za edukaciju Ureda policijskog komesara, održao specijalističku obuku za policijske službenike iz organizacionih jedinica Uprave policije. Tema je bila “Oblici nasilja u digitalnom okruženju”, a cilj je bio standardizirati način izvođenja edukativnih radionica u školama koju provode policija u zajednici. Na ovaj način osiguravamo ujednačen pristup odgoju i obrazovanju svih učenika i učenica u obrazovnim ustanovama obuhvaćenih ovim oblikom…
Ines Harbinja
22/11/2021
Aktuelno

TikTok-ov izvještaj o transparetnosti

TikTok je mjesto gdje ljudi iz cijelog svijeta dolaze uživati u autentičnoj i kreativnoj zabavi. Nastoje poticati sigurno i uključivo iskustvo za autore i gledatelje poduzimanjem radnji na sadržaju i računima koji krše njihove smjernice zajednice. Izvještaj o provedbi smjernica zajednice koje daje vidljivost sadržaja i računa uklonjenih tijekom drugog tromjesečja 2021. (april-juni) zbog kršenja njihovih smjernica zajednice objavljuje dodatni uvid u količinu lažnih aktivnosti koje su zaustavili ili uklonili u nastojanju da očuvaju autentičnost na TikToku. Kako bi pomogli u održavanju sigurnog i poticajnog okruženja za ovu zajednicu, a posebno tinejdžere, svakodnevno rade na učenju, prilagođavanju i jačanju politika…
Ines Harbinja
17/11/2021

ARHIVA OBJAVA

Button Text