CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

SOS LINIJA ZA PODRŠKU

SOS LINIJA ZA PRIJAVU

Aktuelno

MFS-Emmaus raspisuje konkurs za radno mjesto

Za potrebe ureda u Sarajevu MFS-Emmaus angažuje jednu (1) osobu sa neophodnim iskustvom na poziciju Koordinator projekta. Sve potrebne informacije možete pronaći ovdje. Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti prijavu na sarajevo@mfs-emmaus.ba, najkasnije do 10. decembra 2022. godine.
Aktuelno

Poziv na dostavljanje projektnih prijedloga – peti krug poziva

Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima EuropeAid/167126/DD/ACT/BA Ugovor broj : 2020/421-676 Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS raspisuje poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za aktivnosti koje će se doprinijeti praćenju i prikupljanju podataka za izvještavanje o implementaciji pravnog okvira i politika koje se odnose na pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, sa fokusom na prava žena žrtava trgovine ljudima u okviru NRM. u Bosni i Hercegovini uz finansijsku pomoć Evropske komisije Civil Society Facility and Media Program za Bosnu i Hercegovinu 2019 - Podrška postojećim i novouspostavljenim mrežama OCD u različitim oblastima; Lot 8: Podrška mrežama OCD u oblasti prava…
Aktuelno

Produžen-JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za dizajn seta postera za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja

MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za dizajn seta postera za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u sklopu projekta: „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima”. Sve potrebne informacije možete pronaći ovdje. Aplikacijski formular možete preuzeti ovdje. Molimo Vas da prijave dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba, do 04.11.2022. godine, sa naznakom prijava na poziv za razvoj postera za podizanje svijesti i prevenciju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja, - Aktivnost 5.8.3.4.- Dizajn.

ARHIVA OBJAVA