CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

HELPLINE

HOTLINE

Aktuelno

MFS-EMMAUS objavljuje javni poziv za izradu animiranog filma

U cilju jačanja aktivnosti prevencije nasilja nad djecom i edukacije djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom, MFS-EMMAUS objavljuje javni poziv za izradu animiranog filma. Više informacija možete pronaći na https://www.sigurnodijete.ba/wp-content/uploads/2019/11/Animirani-film-VAC-TOR.pdf , gdje također možete pročitati nešto više o projektu koji MFS-EMMAUS implementira uz podršku UNICEF-a u BiH, kao i  o uslovima prijave na poziv.
Zlatko Ikonić
14/11/2019
Aktuelno

Potpisan protokol o saradnji sa policijom Brčko distrikta

Centra za sigurni Internet  u Bosni i Hercegovini - MFS-EMMAUS i Policija Brčko distrikta, 12.11.2019. godine su potpisali Protokol o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u BiH. Osnovna svrha potpisivanja ovog Protokola je unapređenje društvene brige za dijete i njegovu zaštitu i obezbjeđivanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika nasilja ili zlostavljanja, na način da se osigura adekvatna i blagovremena reakcija nadležnih institucija i službi. Predmet ovog Protokola o saradnji je regulisanje međusobnih odnosa te odgovornosti i procedura postupanja između Policije Brčko distrikta i Centra za sigurni internet u zaprimanju, analizi…
Zlatko Ikonić
13/11/2019
Aktuelno

Produžen rok za prijavu na radna mjesta

MFS-Emmaus, ured u Sarajevu, raspisuje konkurse za slijedeća radna mjesta: Konsultante/experte za implementaciju treninga „Izgradnja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva za identifikaciju i pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima i ostalim ranjivim skupinama, posebno djeci u riziku, marginaliziranim grupama, maloljetnicima i migrantima bez pratnje, o identifikaciji i ciljanoj, kvalitetnoj pomoći“ Konsultante/experte za izradu Priručnika za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini
Zlatko Ikonić
13/11/2019

ARHIVA OBJAVA