CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

SOS LINIJA ZA PODRŠKU

SOS LINIJA ZA PRIJAVU

Aktuelno

Produžen javni poziv za angažman konsultanta

U sklopu projekta „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT“, MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu, objavljuje konkurs za sljedeća radna mjesta: stručnjak/pravnik za zastupanje žrtava trgovine ljudima u sudskim procesima -provođenje strateških parnica (B3.2.) – 6 izvršilaca
Zlatko Ikonić
10/07/2020
Aktuelno

Produžen javni poziv za angažman konsultanta

U sklopu projekta „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT“, MFS-EMMAUS, ured u Sarajevu, objavljuje konkurs za sljedeća radna mjesta: stručnjak/pravnik za zastupanje žrtava trgovine ljudima u sudskim procesima -provođenje strateških parnica (B3.2.) – 6 izvršilaca
Zlatko Ikonić
01/07/2020
Aktuelno

Javni poziv za angažman konsultanta

Za potrebe ureda u Sarajevu, MFS-Emmaus ured u Sarajevu raspisuje oglas za angažman: stručnjak/trener za provođenje  dvije dvodnevne obuke za profesionalce iz oblasti socijalnog rada i zaštite/uposlenika centara za socijalni rad o identifikaciji i pružanju pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama – djeci, maloljetnicima bez pratnje, migrantima, djeci koja rade i borave na ulici i drugim ranjivim grupama (C.1.1.) - 4 izvršioca stručnjak/trener za provođenje  dvije dvodnevne obuke za sudske vještake psihološke struke/dječije psihologe  o specijalizovanoj pomoći žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci žrtvama i svjedocima (C.2.1.) - 2 izvršioca
Zlatko Ikonić
30/06/2020

ARHIVA OBJAVA

Button Text