CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

HELPLINE

HOTLINE

Aktuelno

Poziv za učešće na informativnom sastanku povodom razvoja web aplikacije o prevenciji svih oblika nasilja nad djecom

MFS-EMMAUS poziva zainteresovane agencije i pojedince koji se bave razvojem web aplikacija da prisustvuju informativnom sastanku koji naša organizacija namjerava organizovati u sklopu projekta “Sprečavanje nasilja usmjerenog prema djeci kroz jačanje profesionalnih kapaciteta i edukacije djece o prevenciji nasilja u Bosni i Hercegovini” (Prevention of Violence against Children Trough Strengthening Professional Capacities and Education of Children on VAC Prevention in Bosnia and Herzegovina), implementiranog od strane MFS-EMMAUS-a, uz podršku UNICEF-a. Obraćamo Vam se kao stručnjacima čiji angažman će biti bitan dio realizacije naredne faze navedenog projekta. Međunarodni forum solidarnosti- EMMAUS je jedna od najvećih samoodrživih domaćih nevladinih  organizacija koja preko…
Zlatko Ikonić
13/08/2019
Aktuelno

Održano 6 radionica na temu „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“

U toku mjeseca jula 2019. godine MFS-EMMAUS je održao 6 dvodnevnih radionica u sklopu partnerskog projekta “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koji MFS-EMMAUS realizuje u partnerstvu sa organizacijom Hope and Homes for Children (HHC) u BiH u okviru MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog projekta je upozavanje hraniteljskih porodica, socijalnih radnika, psihologa, predstavnika Domova zdravlja i svih ostalih relevantnih organizacija i institucija koji su odgovorni za djecu u sistemu javne zaštite s temom nasilja u digitalnom okruženju (više…)
Zlatko Ikonić
05/08/2019
Aktuelno

Radionica „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“

1. i 2. jula 2019. godine na Jahorini je održana prva radionica u sklopu partnerskog projekta organizacija MFS-EMMAUS i HHC (Hope and Home for Children https://hhc.ba/en/home-en/ ). Cilj ovog projekta je upozavanje hraniteljskih porodica, socijalnih radnika, psihologa, predstavnika Domova zdravlja i svih ostalih relevantnih organizacija i institucija koji su odgovorni za djecu u sistemu javne zaštite s temom internetskog nasilja. Naime, kroz ove radionice učesnici će imati priliku naučiti nešto više o internetu, opasnostima koje se tu nalaze i načinima na koje se mogu zaštiti. Učesnicima je predstavljen Centar za sigurni internet, s pojašnjenjem svih njegovih komponenti, uključujući način na…
Zlatko Ikonić
03/07/2019

ARHIVA OBJAVA