CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

HELPLINE

HOTLINE

Aktuelno

Press konferencija „Trendovi i izazovi u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ – Beograd, Srbija

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ukidanja ropstva (2. decembra), NVO ASTRA je u Beogradu organizovala press konferenciju pod nazivom „Trendovi i izazovi u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, na kojoj je izložen presjek i kratka analiza stanja na polju borbe protiv trgovine ljudima u regionu, sa posebnim osvrtom na zajedničke i pojedinačne trendove i izazove na polju borbe protiv trgovine ljudima u zemljama regiona. Na press konferenciji govorile su predstavnice nevladinih organizacija-liderki na polju borbe protiv trgovine ljudima u regionu, među kojima se obratila i gđa. Amela Efendić koja predstavlja Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS iz Bosne i Hercegovine. Organizacije…
Zlatko Ikonić
02/12/2019
Aktuelno

Produžen rok za prijavu na javni poziv za izradu animiranog filma

U cilju jačanja aktivnosti prevencije nasilja nad djecom i edukacije djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom, MFS-EMMAUS objavljuje javni poziv za izradu animiranog filma. Više informacija možete pronaći na https://www.sigurnodijete.ba/wp-content/uploads/2019/12/Animirani-film-VAC-TOR-2.pdf, gdje također možete pročitati nešto više o projektu koji MFS-EMMAUS implementira uz podršku UNICEF-a u BiH, kao i  o uslovima prijave na poziv.
Zlatko Ikonić
02/12/2019
Aktuelno

Međunarodna konferencija „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu”

Predstavnica MFS-EMMAUS-a danas učestvuje na međunarodnoj konferenciji „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu” koju organizira Generalni sekretarijat NATO-a za žene, mir i sigurnost, u suradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Ministarstvom unutrašnjih poslova CG. U radu konferencije učestvuju poslanici/ce, predstavnici/e parlamenata i vladinih institucija iz zemalja regiona/Zapadne Europe, te predstavnici/e međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem borbe protiv trgovine ljudima (UN, EU, OSCE i Interpol). G-đa Efendić prezentira iskustva Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora u borbi protiv trgovine ljudima, sa fokusom na identifikaciju djece žrtava i procesuiranje krivičnih djela trgovine ljudima u svrhu radne…
Zlatko Ikonić
28/11/2019

ARHIVA OBJAVA