CENTAR ZA SIGURNI INTERNET

www.sigurnodijete.ba

INFORMATIVNI CENTAR

HELPLINE

HOTLINE

Aktuelno

Saopštenje za javnost Centra za sigurni internet o pojavi samopovređivanja učenika

Povodom nedavnog obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o pojavi trenda samopovređivanja učenika koji je prisutan na društvenim  mrežama, Centar za sigurni internet u BiH poziva sva nadležna ministarstva obrazovanja i prosvjete da zajedno kreiramo niz informativnih, edukativnih kampanja nudeći sve svoje profesionalne resurse. Digitalizacijom svakodnevnog života, naročito mladih ljudi došlo je do pojave brojnih opasnosti koje mi u Centru za sigurni internet nastojimo prepoznati i prevenirati, umanjiti i sanirati kroz edukacije o načinima zaštite na internetu i u digitalnom okruženju uopšte, te uspostaviti i učiniti dostupnim mehanizme koji omogućavaju prijavu neprimjerenih sadržaja na internetu. Prema istraživanju…
Aktuelno

Potpisivanje Protokola o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju

Polazeći od činjenice da je prevencija nasilja nad djecom od općeg društvenog interesa i najbolji način zaštite svakog djeteta; Imajući u vidu da je svaki oblik nasilja za djecu ponižavajući; Imajući u vidu posljedice koje svaki oblik nasilja nad djecom ostavlja na rast, razvoj i odrastanje djeteta; U cilju unaprijeđenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja,  Centar za sigurni internet – Hotline u BiH, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS, i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalna uprava policije danas su potpisali protokol o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i…
Zlatko Ikonić
16/10/2019

ARHIVA OBJAVA