Aktuelno

Usvojen Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Federaciji BiH za period od 2021. do 2024.

By 18/10/2021 No Comments

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, na sjednici održanoj 7.oktobra 2021.g. usvojila strateški program za sigurnost djece u digitalnom okruženju koji imaju za cilj osigurati zaštitu najmlađe populacije od rizika u online svijetu.
Izrada strateškog programa i Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju odvijala se u okviru projekta EVAC “Prevencija i rad na sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ koju je provodio konzorcij za zaštitu djece od nasilja u digitalnom okruženju koji još čine MFS-E$MMAUS, UNICEF i Save the Children.

Centar za sigurni internet bio je aktivni član radne grupe za izradu ovih dokumenata i bit će nosilac velikog broja preventivnih aktivnosti. Akcioni plan definira četiri strateške oblasti: zakonodavstvo, institucionalni kapacitet i saradnja, prevencija, i odgovor kroz reakciju sistema. Zbog dinamike razvoja tehnologija, kao i zbog  promjena pojavnih oblika nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, Akcioni plan je izrađen za period od četiri godine.