Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS) je domaća, nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva. Sa preko 263 uposlenika, 50 aktivnih volontera i mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu, Srebrenici i Zvorniku, MFS-EMMAUS djeluje pružajući pomoć žrtvama trgovine ljudima, ilegalnim migrantima, djeci kojoj je potrebna pomoć, mladima u riziku, žrtvama seksualnog zlostavljanja i drugih oblika eksploatacije, starim i iznemoglim osobama, kao i ostalim ugroženim osobama.

Tokom dugogodišnjeg djelovanja u Bosni i Hercegovini i široj regiji, MFS-EMMAUS je realizirao niz projekata kojima je pružena pomoć za više hiljada korisnika. Danas, MFS-EMMAUS predstavlja jednu od vodećih samoodrživih nevladinih organizacija u zemlji i jednu od najvećih NVO u regiji Jugoistočne Europe, koja realizira projekte u suradnji sa vladinim institucijama, nevladinim partnerima, lokalnim akterima, te inostranim donatorima i organizacijama.

Jedna je od rijetkih NVO u Bosni i Hercegovini koja posjeduje certifikat ISO 9001:2015, kojim se garantira standard kvaliteta usluga koje se pružaju ciljnim grupama, a član je i međunarodne organizacije EMMAUS International, koja humanitarno djeluje na četiri svjetska kontinenta.

 
“Stvarati, podržavati i oživljavati takve sredine u kojima će svi, osjećajući se slobodnim i poštovanim, moći udovoljavati svojim potrebama i međusobno se pomagati.”
 
 
“Učiniti da svaki čovjek, svako društvo, svaka nacija može živjeti, iskazivati se i ostvarivati kroz razmjenu i raspodjelu, na jednako dostojanstven način!”
 

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS
Duje bb, 74 207 Klokotnica – Doboj Istok, BiH
+387 35 726 690
+387 35 720 284
info.ifs@mfs-emmaus.ba
www.mfs-emmaus.ba

MFS-EMMAUS ured u Sarajevu od 2008. godine djeluje u slijedećim oblastima:

  • SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA U BIH
  • SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DJECE PUTEM INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA
  • EUROPSKI RESURSNI CENTAR ZA PREVENCIJU TRGOVINE LJUDIMA (EURC)
  • SPREČAVANJE NASILJA NAD DJECOM U BOSNI I HERCEGOVINI