Aktuelno

Spremni za novu školsku godinu

By 21/09/2021 No Comments

Kako bismo pripremili nastavno osoblje za novu školsku godinu, august smo posvetili jačanju kapaciteta upravo nastavnog osoblja. Održano je:

  • 25 webinara za nastavnike informacijsko-komunikacijskih tehnologija, matematike i tehničkog vaspitanja. Predavači su bili Adin Begić i Edin Smajić iz Udruženja nastavnika i profesora informatike eduIT. Webinarima je prisustvovalo 142 nastavnika iz svih bosansko-hercegovačkih regija. Webinari su se odnosili na (ne)sigurnost na internetu, gdje su, između ostalog, predstavljene sve opasnosti u digitalnom okruženju, ali i mehanizmi kojima se djeca mogu zaštititi od nasilja na internetu;
  • 4 webinara na temu „Prevencija nasilja nad djecom sa posebnim fokusom na dogotalno okruženje“ za nastavnike, psihologe i pedagoge. Webinar je imao za cilj upoznati učesnike sa različitim oblicima nasilja, sa naglaskom na nasilju u digitalnom okruženju, te ih usmjeriti šta treba uraditi ako se dijete nađe u opasnosti na internetu. Psihologinja, sa dugogodišnjim iskustvom rada sa djecom, Mirela Mujagić je bila predavačica na webinarima, na kojima je učestvovalo ukupno bilo 348 nastavnika, pedagoga i psihologa.

Jedan od komentara na evaluaciji glasi:

„Smatram da bi jedna ovakva ili slična radionica bila mnogo korisna i za roditelje učenika. Iz ličnog iskustva i tokom rada sa djecom, bude slučajeva gdje kroz razgovor sa učenikom uvidim da dolazi do zanemarivanja od strane roditelja, znači roditelji nemaju vremena za razgovor pa ponekad ja kao razrednik znam više stvari o djetetu nego sam roditelj.“.