Aktuelno

Specijalistička obuka za policijske službenike iz projekta “Rad policije sa zajednicom”

By 22/11/2021 No Comments

MFS-EMMAUS kontinuirano radi na jačanju mehanizama prijave nasilja nad djecom u digitalno okruženju i stvara partnerstva koja mogu doprinijeti bržem i lakšem identificiranju, prijavljivanju i procesiuranju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

U proteklom periodu MFS-EMMAUS je, u saradnji sa Odjeljenjem za edukaciju Ureda policijskog komesara, održao specijalističku obuku za policijske službenike iz organizacionih jedinica Uprave policije. Tema je bila “Oblici nasilja u digitalnom okruženju”, a cilj je bio standardizirati način izvođenja edukativnih radionica u školama koju provode policija u zajednici. Na ovaj način osiguravamo ujednačen pristup odgoju i obrazovanju svih učenika i učenica u obrazovnim ustanovama obuhvaćenih ovim oblikom edukacije.

Aktivnost se provodi u okviru projekta “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju MFS-EMMAUS provodi uz podršku UNICEF-a.

*slike preuzete sa https://mup.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/specijalisticka-obuka-za-policijske-sluzbenike-iz-projekta-rad-policije-sa