Aktuelno

Seminar “Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima u pravosudnim procesima“

By 10/08/2018 No Comments

Udruženje Međunarodni forum solidarnosti- EMMAUS (MFS-EMMAUS) u toku svog dugogodišnjeg djelovanja na polju sprečavanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini kontinuirano realizira aktivnosti na izgradnji kapaciteta i obuci profesionalaca uključenih u aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima za predstavnike državnih institucija, agencija za sprovedbu zakona, tužilaštava, obrazovnih i zdravstvenih institucija, nevladinog sektora, te ostalih profesionalaca u ovom polju djelovanja. Kao nastavak realiziranih aktivnosti na izgradnji kapaciteta nadležnih institucija, MFS- EMMAUS je proširio i intenzivirao aktivnosti kroz realizaciju regionalnih projekata kao što je projekat „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“. 
Pomenuti regionalni projekat se realizira u svrhu jačanja kapaciteta sudstva i tužilaštva u oblastima istraga, gonjenja i suđenja slučajeva trgovine ljudima u skladu sa važećim standardima Europske unije, s posebnim osvrtom na poboljšanje položaja i tretmana žrtava i svjedoka žrtava u sudskom postupku, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.
U prenošenju iskustava pravosudnih institucija i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima, aktivno učestvuje Nizozemska pravosudna akademija (Dutch judical academy – SSR), pri čemu je realizirana i Edukacija edukatora na temu „Trgovina ljudima“ 06. i 07. marta 2014. godine tokom koje su zainteresirane sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine kroz teoretski i praktičan rad pripremile realizaciju edukacija na istu temu i dalje prenošenje znanja i vještina svojim kolegama sudijama i tužiocima.  
S ciljem realizacije daljnjih edukativnih aktivnosti, MFS-EMMAUS će, u suradnji sa Nizozemskom pravosudnom akademijom, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini, 24. i 25. aprila 2014. godine realizirati dvodnevni Seminar na temu “Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima u pravosudnim procesima“, u hotelu “Garden City“ u Konjicu.        
Seminar je koncipiran tako da educirane sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine kroz teoretski i praktični  rad, realizuju edukaciju s ciljem prenošenje znanja i vještina svojim kolegama sudijama i tužiocima, te predstavnicima agencija za sprovođenje zakona.