Aktuelno

Saopštenje za javnost Centra za sigurni internet o pojavi samopovređivanja učenika

By 18/10/2019 No Comments

Povodom nedavnog obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o pojavi trenda samopovređivanja učenika koji je prisutan na društvenim  mrežama, Centar za sigurni internet u BiH poziva sva nadležna ministarstva obrazovanja i prosvjete da zajedno kreiramo niz informativnih, edukativnih kampanja nudeći sve svoje profesionalne resurse.

Digitalizacijom svakodnevnog života, naročito mladih ljudi došlo je do pojave brojnih opasnosti koje mi u Centru za sigurni internet nastojimo prepoznati i prevenirati, umanjiti i sanirati kroz edukacije o načinima zaštite na internetu i u digitalnom okruženju uopšte, te uspostaviti i učiniti dostupnim mehanizme koji omogućavaju prijavu neprimjerenih sadržaja na internetu. Prema istraživanju obavljenom 2016. godine o zloupotrebi i nasilju nad djecom u digitalnom okruženju, svako četvrto dijete izloženo je pozivima i uznemiravanju nepoznatih osoba na internet platformi, a svako deseto dijete bi se pristalo sastati sa takvom osobom.

Ova statistika dokaz je da je u Bosni i Hercegovini nužna umrežena saradnja na više instanci kako bi se istovremeno radilo na edukaciji, ali i adekvatnoj zaštiti žrtava nasilja. Ovom prilikom pozivamo  djecu i roditelje da posredstvom besplatne savjetodavne linije 080022323 potraže stručnu pomoć na koji način se zaštiti na internet, te pomoć ukoliko su bili izloženi nasilju. Putem sos linije na www.sigurnodijete.ba pozivamo djecu, roditelje, nastavnike i građane BiH da prijave sav neprimjereni sadržaj i zlostavljanje, a sve u cilju zaštite najranjivije populacije u Bosni i Hercegovini – djece.

Centar za sigurni internet