Aktuelno

Regionalna konferencija “Borba protiv trgovine radnom snagom u Evropi: standardi, stvarnost i nove strategije djelovanja”

By 21/09/2022 No Comments

MFS-EMMAUS je učestvovao u na regionalnoj  konferenciji “Borba protiv trgovine radnom snagom u Evropi: standardi, stvarnost i nove strategije djelovanja” održanoj u Beogradu 20. i 21. septembra 2022. u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku.

Podizanjem svijesti i povećanju razumijevanja obima i prirode trgovine ljudima u regionu i šire, izazova i strategija za borbu protiv ovog krivičnog djela te kroz debatu o izazovima i pristupima uključujući primjere ohrabrujućih praksi i praktičnih rješenja kojima ih je moguće prevazići, MFS-EMMAUS će uz druge učesnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije te  predstavnike Grupe eksperata Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA), Evropskog suda za ljudska prava, Evropske unije (EU), Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) dati doprinos naporima Vijeća Evrope da ojača akciju protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.