Aktuelno

Radna grupa za rad na razvoju Priručnika za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u BiH

By 23/03/2020 No Comments

Nakon prvog kruga konsultacija s članovima Radne grupe koje je MFS-EMMAUS, kroz program VICAPT uz podršku USAID-a, organizovao na radionici u Konjicu 16. i 17. marta 2020, rad na razvoju Priručnika za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u BiH se nastavlja. Radna grupa,  a prilagođeno vanrednoj epidemiološkoj situaciji, će nastaviti aktivnosti konsultacija na izradi Priručnika korištenjem elektroničkih rješenja komunikacije na daljinu. Na ovaj način smo još jednom potvrdili svoju humanost, profesionalnost, prilagodljivost, odgovornost i opredjeljenost na suzbijanje trgovine ljudima kao oblika modernog ropstva. Ni vanredne okolnosti ne utječu na predanost BiH suzbijanju trgovine i pružanju podrške žrtvama.