Aktuelno

Radionica „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“

By 03/07/2019 No Comments

1. i 2. jula 2019. godine na Jahorini je održana prva radionica u sklopu partnerskog projekta organizacija MFS-EMMAUS i HHC (Hope and Home for Children https://hhc.ba/en/home-en/ ). Cilj ovog projekta je upozavanje hraniteljskih porodica, socijalnih radnika, psihologa, predstavnika Domova zdravlja i svih ostalih relevantnih organizacija i institucija koji su odgovorni za djecu u sistemu javne zaštite s temom internetskog nasilja. Naime, kroz ove radionice učesnici će imati priliku naučiti nešto više o internetu, opasnostima koje se tu nalaze i načinima na koje se mogu zaštiti.

Učesnicima je predstavljen Centar za sigurni internet, s pojašnjenjem svih njegovih komponenti, uključujući način na koji mogu prijaviti nelegalni/neprikladni sadržaj na internetu ili druge oblike uznemiravanja u digitalnom okruženju. Učesnicima je također predstavljena nova komponenta naše web stranice „Djeca u javnoj brizi“- gdje se mogu informisati o zakonodavnom okviru vezanom za djecu u sistemu javne zaštite, sigurnosti na internetu i svakako pronaći različite edukativne materijale i resurse kojima se mogu služiti

.