Aktuelno

Radionica Monitoringa politika za borbu protiv trgovine ljudima, institucionalnu zaštitu i tretmana žrtava trgovine ljudima i izvještavanje o primjeni istih u praksi

By 06/12/2021 No Comments

Radionicom Monitoringa politika za borbu protiv trgovine ljudima, institucionalnu zaštitu i tretmana žrtava trgovine ljudima i izvještavanje o primjeni istih u praksi u okviru projekta Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima, koji podržava Evropska unija, 6. i 7. decembra 2021. godine MFS-EMMAUS i ASTRA su omogućile da se 19 predstavnica organizacija civilnog društva upoznaju sa značajem procesa monitoringa i evaluacije politika suzbijanja trgovine ljudim te alatima za prikupljanje, kvalitetniju analizu podataka i izvještavanje o stanju trgovine ljudima.

Radionica će unaprijediti kapacitete OCD u BiH u praćenju kvalitete i provođenja politika borbe protiv trgovine ljudima korištenju rezultata za razvoj aktivnosti prevencije i podizanja svijesti o trgovini ljudima a time podržati  proaktivniji pristup u repozicioniranju organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u kreiranju održivih i efikasnih politika suzbijanja trgovine ljudima i zaštiti žrtava ovog krivičnog djela.