Aktuelno

We Protect Globalna procjena prijetnje

By 30/04/2019 No Comments

The Global Threat Assessment (Globalna procjena prijetnje) predstavlja prvu procjenu ove vrste i razmjera. Predstavlja jedan važan dokument, kako za stakeholder-a, tako i za globalnu viziju jačanja i daljnjeg razvijanja međunarodnog odgovora na rastuću istrajnu prijetnju vezanu za seksualnu eksploataciju djece u digitalnom okruženju i otkrivanja novih načina načine kako spriječiti ovu pojavu u svijetu.

Izvještaj je sastavljen sa sljedećim ciljevima:

  • Podizanje međunarodne svijesti o seksualnoj eksploataciji djece u digitalnom okruženju (OCSE);
  • Doprinos boljem razumijevanje prijetnji i načine na koje se razvija;
  • Doprinos boljem razumijevanju utjecaja seksualne eksploatacije djece u digitalnom okruženju na žrtve te sagledavanje šireg društvenog utjecaja;
  • Kreiranje mehanizama koji mogu biti iskorišteni za monitoring nivoa prijetnje i pozitivnog utjecaja intervencija na populaciju prestupnika;
  • Stvaranje primjera baziranih na dokazima, da bi se podržali članovi u izradi nacionalnih i internacionalnih planova, odluka i investicija.

WeProtect Globalna Alijansa

WePROTECT Globalna Alijansa za spriječavanje sekusalnog iskorištavanja djece online kombinuje dvije veće inicijative-Globalna Alijansa protiv seksualnog iskorištavanja djece online, predvođena US State Departmentom i Europskom komisijom, te WePROTECT sazvan u Velikoj Britaniji.

Globalna procjena prijetnje je poziv na borbu protiv OCSE (seksualne eksploatacije djece u digitalnom okruženju), sa fokusom na promjenjivu prirodu prijetnje, utjecaj na žrtve i širu društvenu štetu uzrokovanu tim zločinima. Svrha je da se pokaže priroda, obim i složenost prijetnje kako bi se podržala šira mobilizacija- pojedinačnih država, globalnih tehnoloških industrija i trećeg sektora, kako bi se pronašli novi načini zajedničkog rada u borbi protiv novog i evoluirajućeg raspona zločina. Sljedeći korak će biti osmišljavanje i aktiviranje globalnog strateškog odgovora, zasnovanog na rezultatima Globalne procjene prijetnje.

Sažetak/Zaključci: Tehnologija omogućava zajednicama počinilaca da ostvare neviđene nivoe organizacije, stvarajući nove i uporne prijetnje

Seksualna eksploatacija i zlostavljanje djece na internetu je najpodlija forma savremenog cyber kriminala. Tehnologija omogućava počiniocima i zajednicama počinilaca, pružajući im širok nivo pristupa, nove mogućnosti i povećanje samopouzdanja da zloupotrebljavaju djecu u širim razmjerama. Sadašnja skala prestupa dodatno je olakšana kroz sveprisutnost mobilnih uređaja, anonimnog pristupa i enkripcije, što je omogućilo materijal za seksualno zlostavljanje djece (CSAM) u ranije nepojmljivim razmjerama. Postoje skriveni servisi sa preko milion stalnih profila, gdje su žrtve reviktimizirane stotine puta dnevno. U protekloj deceniji, globalna zajednica za provođenje zakona radi na suzbijanju prijetnje koju predstavljaju prestupnici koji se bave seksualnim zlostavljanjem djece na internetu. Brza ekspanzija brzog internetskog povezivanja, praćena  vlasništvom ogromnog broja mobilnih uređaja od strane mladih ljudi, dozvolilo je da prestupnici, gotovo bilo gdje u svijetu, komuniciraju sa djecom sa bilo koje povezane lokacije putem anonimnih medijskih veza.

Ova vrsta kriminala se sve više odvija online i uključuje prisiljavanje ili iznuđivanje djece da izrade neprikladne fotografije sebe ili prisiljavanje djece da sudjeluju u seksualnim aktivnostima putem web-kamera, koje počinitelji mogu snimiti i dalje distribuirati. Priroda i razmjeri tih zločina nastavljaju se brzo razvijati u skladu s tehnologijom. Tehnologija dopušta prestupničkim zajednicama postizanje do sada neviđenih razina organizacije, što pak stvara nove i trajne prijetnje dok ti pojedinci i skupine iskorištavaju online ‘sigurna utočišta’ i ‘pristup na zahtjev’ žrtvama. U protekle tri godine, razina aktivne organizacije prestupnika, potpomognuta tehnologijom, stvorila je nova sigurna utočišta na internetu za počinitelje da dijele, raspravljaju i planiraju koordinirane OCSE prekršaje. Razmjer, složenost i opasnost od prijetnje su eskalirali. Ovo se ne smije nastaviti.

Cjelokupno istraživanje možete pogledati na sljedećem linku: https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5a85acf2f9619a497ceef04f/1518710003669/6.4159_WeProtect+GA+report+%281%29.pdf