Aktuelno

Prezentacija regionalnog projekta za borbu protiv trgovine ljudima u BiH

By 07/09/2021 No Comments

MFS-EMMAUS Sarajevo organizuje press konferenciju kojom želimo najaviti novi regionalni projekat “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“ koji će raditi na jačanju partnerstva državnih institucija sa organizacijama civilnog društva u izradi strateških dokumenata i realizaciji aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima.

Konferencija će se održati u četvrtak, 9. septembra 2021. god s početkom u 11:00 sati, u hotelu Courtyard by Marriott (prizemlje) u Sarajevu, a ukazati će na značaj prekogranične saradnje i razmjene najboljih praksi nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja te promociji civilnog društva kao pokretača promjena.

Okupljenima će se obratiti:
– Amela Efendić, voditeljica Ureda; MFS-EMMAUS Sarajevo,
– Samir Rizvo – Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, – Saliha Đuderija, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
– Mirjana Mirosavljević Bobić, koordinatorka operativnih poslova oganizacije ASTRA iz Srbije, i
– Louise Hammerud Hamilton, projektna menadžerica u organizaciji Praktisk Solidaritet iz Švedske

Projekat “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“ koji finansira Evropska unija realizira Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus (MFS-EMMAUS) u partnerstvu sa organizacijama ASTRA iz Srbije i Praktisk Solidaritet iz Švedske. Aktivnosti se provode u saradnji sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva Sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Projekat je osmišljen sa ciljem da podrži jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini za intenzivnije i vidljivije učešće u procesima razvoja politika, institucionalnog monitoringa, promocije i zaštite ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na zaštitu ženskih ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja.
Ovaj cilj je moguće ostvariti kroz osiguranje održivosti, nezavisnosti te osnaživanje organizacija civilnog društva koje direktno rade na zaštiti žrtava trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u Bosni i Hercegovini kako bi i nastavile pružati pomoć žrtvama i zalagati se za pozitivne promjene i u budućnosti.

Konferencija za medije održat će se u skladu sa preporukama i mjerama usmjerenim na prevenciju i zaštitu od virusa COVID-19.