Aktuelno

Prezentacija regionalnog projekta za borbu protiv trgovine ljudima u BiH

By 09/09/2021 No Comments

Danas je održana press konferenciju kojom je najavljen novi regionalni projekat “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“ koji će raditi na jačanju partnerstva državnih institucija sa organizacijama civilnog društva u izradi strateških dokumenata i realizaciji aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima. Projekat je finansiran od strane Europske Unije.

Istaknuto je da jedino se jačanjem saradnje između nadležnih vladinih tijela i organizacija civilnog društva, partnerskim odnosom i mudrim kombinovanjem raspoloživih kapaciteta, resursa i prednosti svih aktera u državnom referalnom mehanizmu može izgraditi održiv sistem pomoći i podrške za žrtve trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja.

U radu sa žrtvama i kreiranju politika i odgovora  naročito mora se obratiti pažnju na aspekt roda, aspekt pripadnosti manjinskim ili mariginaliziranim zajednicama te insistirati da u fokusu pristupa  u pružanju pomoći i podrške bude zaštita dostojanstva, ljudskih prava sa posebnim naglaskom na ženska ljudskih prava.

Aspekt prekogranične saradnje MFS-EMMAUS-a sa partnerskim  organizacijamam civilnog društva iz regiona i Evrope značajan je za razmjene najboljih praksi jačanja civilnog društva u smislu održivosti i ekonomske neovisnosti kako bi uz kompetencije direktne podrške zauzeli značajniju poziciju i imali više utjecaja u kreiranju sitematskih odgovora na problem trgovine i rodno utemeljenog nasilja.

Projekat će omogućiti da se znanja i iskustva i naučene lekcije na zaštiti ljudskih prava žrtava rodno otemeljenog nasilja razmjenjuju izbeđu BiH, Srbije i Švedske ali i da se primjene u drugim zemljama u kojima  MFS-EMMAUS, ASTRA i Praktisk Solidaritet sarađuju.

Okupljenima su se obratili:

– Amela Efendić, voditeljica Ureda; MFS-EMMAUS Sarajevo,
– Samir Rizvo – Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH,
– Saliha Đuderija, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
– Mirjana Mirosavljević Bobić, koordinatorka operativnih poslova oganizacije ASTRA iz Srbije, i
– Louise Hammerud Hamilton, projektna menadžerica u organizaciji Praktisk Solidaritet iz Švedske;

Na press konferenciji je istaknuto da je projekat osmišljen sa ciljem da podrži jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i
Hercegovini za intenzivnije i vidljivije učešće u procesima razvoja politika, institucionalnog monitoringa, promocije i zaštite ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na zaštitu ženskih ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja. Ovaj cilj je moguće ostvariti kroz osiguranje održivosti, nezavisnosti te osnaživanje organizacija civilnog društva koje direktno rade na zaštiti žrtava trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u Bosni i Hercegovini kako bi i nastavile pružati pomoć žrtvama i zalagati se za pozitivne promjene i u budućnosti.