Aktuelno

Prevencija nasiljan nad djecom u digitalnom okruženju – radionica za roditelje

By 21/09/2021 No Comments

MFS-EMMAUS kontinuirano educira javnost o opasnostima koje vrebaju na internetu i provodi aktivnosti prevencije nasilja djece u digitalnom okruženju. Kako bismo roditelje upoznali sa opasnostima na internetu i kako mogu zaštiti djecu, organizirali smo tri radionice:

  • Brčko (5.8.2021.g.);
  • Banja Luka (13.8.2021.g.);
  • Centar Kolibri, Sarajevo (17.8.2021.g.).

Na radionicama su roditeljima objašnjeni oblici nasilja u digitalnom obliku i na koji način prepoznati da im je dijete žrtva nasilja. Takođe, predstavljena im je linija za prijavu neprimjerenog sadržaja kao i linija za podršku žrtvama nasilja. Radionice su bile posjećene, a roditelji su se zahvalili na informacijama koje do sada nisu imali.