Aktuelno

Prevencija nasilja među djecom u digitalnom okruženju

By 22/02/2021 No Comments

U petak 19.02.2021. održan je sastanak direktorice Centra za sigurni internet Amele Efendić sa ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naidom Hota-Muminović. Na ovom sastanku ministrica je poručila da je jedan od strateških prioriteta djelovanja ovog ministarstva prevencija nasilja, posebno među djecom u digitalnom okruženju.

Ono što je bitno istaći  je činjenica da je Ministarstvo spremno na intenzivnija saradnja sa našim Centrom, prvenstveno u realizaciji aktivnosti na polju profesionalnog razvoja direktora, edukacije učenika osnovnih i srednjih škola, stručnih službi škola, nastavnika, roditelja, a sve sa ciljem zaštite djece od nasilja u digitalnom okruženju.

Ministrica je istakla značaj sistemskog pristupa i zalaganja svih nadležnih institucija, kako bi pravovremeno i adekvatno odgovorili zahtjevima odgoja i obrazovanja u savremenom dobu.

„Centar za sigurni internet pružat će podršku resornom ministarstvu, jer mi imamo priručnike i video materijale koje možemo ustupiti na korištenje odgojno–obrazovnim ustanovama“, istakla je Efendić. Također, posebno se zahvalila ministrici što je prepoznala značaj aktivnosti koje realizira ovaj Centar u cilju zaštite svakog djeteta od nasilja u digitalnom okruženju.