Aktuelno

Press-konferencija na temu sprječavanje i borba protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH

By 01/09/2021 No Comments

Dana 31.08.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati, u Muzeju književnosti u Bosni i Hercegovini, održana je konferencija za medije na temu borbe protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH. Konferenciju je organizirao Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS)*, koja je član Konzorcijuma za zaštitu djece u Bosni i Hercegovini, zajedno s organizacijama UNICEF i Save the Children. Navedene organizacije posljednje 3 godine implementiraju zajednički projekat u sklopu kojega su implementirane brojne edukativne i promotivne aktivnosti koje za cilj imaju sprječavanje nasilja u digitalnom okruženju i poboljšanje mehanizama prijavljivanja i podrške žrtvama ove vrste nasilja, što je podrazumijevalo multisektoralni pristup navedenom problemu. U sklopu navedenog projekta je MFS – EMMAUS osnovao prvi Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, posredstvom koga su implementirane edukativno – promotivne aktivnosti.
Nakon što su predstavnici Centra za sigurni internet predstavili značaj i postignuća Centra za sigurni internet za zaštitu djece u Bosni i Hercegovini, pristunima su se obratili i predstavnici Federalne uprave policije, gdin Eneid Hasanović i gdin Saša Petrović, sa kojima Centar za sigurni internet blisko sarađuje u naporima za sprječavanje nasilja u digitalnom okruženju. Predstavnici FUP-a su govorili o značaju postojanja jednog ovakvog Centra, kao i značaju saradnje FUP-a i Centra za sigurni internet u prijavljivanju slučajeva nasilja i pružanju podrške žrtvama nasilja i njihovim porodicama.
Naposljetku se prisustnima obratila i gđica Ajna Katica, predstavnica prve generacije Omladinskog panela Centra za sigurni internet i govorila o doprinosu Omladinskog panela u stvaranju sigurnijeg okruženja za djecu. Omladinski panel čini bitnu komponentu Centra i podstiče učešće mladih u radu centra i edukaciji vršnjaka o sve većem socijalnom problemu nasilja u digitalnom okruženju.

*Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS je jedna od najvećih samoodrživih domaćih nevladinih organizacija koja preko 20 godina radi na sprječavanju trgovine ljudima i ilegalnih migracija, prevencije svih oblika nasilja nad djecom, te zloupotrebe djece u digitalnom okruženju.