Aktuelno

Predložen nacrt zakona za lica koja su pravosnažno osuđena za pedofiliju u FBiH

By 15/05/2019 No Comments

U posljednjem saopštenju SDP-a BiH istaknuto je da je SDP, na inicijativu Lane Prlić, potpredsjednice SDP-a, sastavio prijedlog zakona za lica koja su pravosnažno osuđena za pedofiliju u Federaciji BiH.

Naime, Prlić je 10.05.2019 uputila pomenuti prijedlog zakona u proceduru. Riječ je o kompletnom zakonu koju se fokusira na formiranje jedinstvenog registra u kojem će biti evidentirana sva lica koja su pravosnažno osuđena za pedofiliju, silovanje i bilo kojih sličnih prekršaja koji ugrožavaju seksualnu slobodu ili moral drugih.

Prilić smatra da je takav registar neophodan iz razloga što se svakodnevno suočavamo sa takvim problemom u našoj državi, ali se o tome ne govori ili se vrlo malo govori. Registar bi trebao biti dostupan Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i MUP-u. Postojanje ovakvog registra bi bilo korisno da bi omogućilo provjeru da li je određeno lice ikada osuđivano za pedofiliju pri zapošljavanju u određenim institucijama gdje je primaran rad sa djecom i maloljetnicima kao npr. u obrazovnim institucijama ili nekim drugim udruženjima kao npr. sportskim udruženjima. Obrazovne institucije bi pri zapošljavanju novih lica u tom slučaju imale mogućnost slanja zahtijeva MUP-u da provjere da li se to lice nalazi u registru. Ta praksa već postoji u regionu i svijetu te je Prlić dodala kako se nada da će podržati njen prijedlog zakona jer smatra da je to zakon od općeg interesa, jer se radi o životnom pitanju.

(Reference: www.face.ba)