Aktuelno

Poziv za učešće na informativnom sastanku povodom razvoja web aplikacije o prevenciji svih oblika nasilja nad djecom

By 13/08/2019 No Comments

MFS-EMMAUS poziva zainteresovane agencije i pojedince koji se bave razvojem web aplikacija da prisustvuju informativnom sastanku koji naša organizacija namjerava organizovati u sklopu projekta “Sprečavanje nasilja usmjerenog prema djeci kroz jačanje profesionalnih kapaciteta i edukacije djece o prevenciji nasilja u Bosni i Hercegovini” (Prevention of Violence against Children Trough Strengthening Professional Capacities and Education of Children on VAC Prevention in Bosnia and Herzegovina), implementiranog od strane MFS-EMMAUS-a, uz podršku UNICEF-a. Obraćamo Vam se kao stručnjacima čiji angažman će biti bitan dio realizacije naredne faze navedenog projekta.

Međunarodni forum solidarnosti- EMMAUS je jedna od najvećih samoodrživih domaćih nevladinih  organizacija koja preko 20 godina radi na sprečavanju trgovine ljudima i ilegalnih migracija, prevencije svih oblika nasilja nad djecom, te zloupotrebe djece u digitalnom okruženju. U cilju jačanja aktivnosti prevencije nasilja nad djecom, te ohrabrivanja djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom, MFS-EMMAUS je u suradnji sa priznatim stručnjacima u oblasti prevencije nasilja nad djecom i zaštite djece, u prethodnoj fazi projekta pripremio i publikovao: „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“  namijenjene profesionalcima koji djeluju u ovoj oblasti, slikovnicu „Sve što treba da znaš o nasilju!“ namijenjenu djeci uzrasta 6-11 godina te online aplikaciju „Budi Cyber detektiv!“ za korištenje na društvenim mrežama za djecu uzrasta 12+ godina.

U nastavku projekta “Sprečavanje nasilja usmjerenog prema djeci kroz jačanje profesionalnih kapaciteta i edukacije djece o prevenciji nasilja u Bosni i Hercegovini” planiramo razvoj inovativnih alata kako bismo djecu na interesantan i edukativan način upoznali sa različitim oblicima nasilja, prevencije i prijavljivanja istog. Jedan od alata navedenih u projektu je web aplikacija namijenjena djeci od 11 do 15 godina. Za web aplikaciju namjeravamo raspisati tender na koji ćete se Vi ili Vaša agencija imati priliku prijaviti ukoliko nakon našeg sastanka izrazite interes za razvijanje aplikacije.

Ovim putem Vas obavještavamo da će MFS-EMMAUS održati informativni sastanak na kojem će Vam detaljnije biti predstavljen projekt i očekivanja vezana uz web aplikaciju, te ćete na osnovu toga moći odlučiti da li se želite prijaviti kada pomenuti tender bude raspisan. Na sastanku je također planirana kratka prezentacija naših prethodno razvijenih materijala koji mogu poslužiti kao pomoćni materijali pri razvijanju ideje za web aplikaciju.

Sastanak je planiran u sedmici od 26 do 30.08.2019 (o tačnom datumu i vremenu održavanja ćete biti blagovremeno obaviješteni), u prostorijama MFS-EMMAUS-a u Sarajevu, na adresi Paromlinska 10. Molimo da svoje prisustvo potvrdite putem maila na sarajevo@mfs-emmaus.ba najkasnije do 21.08.2019 godine.