Aktuelno

Poziv na press konferenciju na temu sprječavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

By 14/07/2021 No Comments

Pozivamo predstavnike medija na press-konferenciju koja će se održati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu (Kemala Kapetanovića br. 17) u Sarajevu 19.07.2021 godine sa početkom u 11:00 sati.

Ovom prilikom ćemo predstaviti Smjernice za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH i rezultate provedenih aktivnosti i postignutih rezultata u okviru projekta “Prevencija trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u Bosni i Hercegovini”, realiziranog uz finansijsku podršku GIZ-a.

Cilj projekta je smanjenje trgovine ljudima u BiH i širem regionu poboljšanjem identifikacije, psihosocijalne podrške i mentalnog zdravlja žrtava trgovine ljudima i pružanjem kvalitetne pomoći, a kroz jačanje kapaciteta vlade BiH, odgovarajućih stručnjaka kao i organizacija civilnog društva te podizanjem svijesti opće populacije o problemu trgovine ljudima i mehanizmima zaštite usmjerenih prema različitim ciljnim grupama.

Konferencija se organizira u svrhu podizanja svijesti BiH javnosti i nadležnih institucija, te intenziviranja suradnje među relevantnim državnim institucijama i nevladinim organizacijama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i razmjene najboljih praksi, iskustava i aktivnosti na sprečavanju pomenutog fenomena u BiH.

Konferencija za medije održat će se u skladu sa preporukama i mjerama usmjerenim na prevenciju i zaštitu od virusa COVID-19.

Za više informacija kontaktirati: Nina Borovac, nina.borovac@mfs-emmaus.ba