Aktuelno

Poziv institucijama za jačanje mjera zaštite djece za vrijeme pandemije

By 03/04/2020 No Comments

Zbog mjera prevencije  povodom planetarne pandemije COVID-19, djeca širom svijeta su izolovana u svojim domovima. Ova izolacija je posebno izražena u Bosni i Hercegovini, gdje je na snazi zakonska zabrana kretanja svim maloljetnim osobama.

Različita svjetska istraživanja sličnih  iskustava sa kriznim situacijama ukazuju na povećanje svih oblika nasilja nad djecom u takvim okolnostima. Djeca su izloženija fizičkom, seksualnom i drugim vrstama nasilja i iskorištavanja, kao i socijalnoj isključenosti.

S druge strane, djeca i mladi su u periodu izolacije u povećanoj potrebi korištenja interneta i digitalnih tehnologija, kako u svrhu obrazovanja tako i u svrhu komunikacije i zabave kroz igranje igrica, korištenje socijalnih platformi i sl. Nažalost djeca, kao ni njihovi roditelji, nisu svjesni rizika kojim djeca mogu biti izložena u online okruženju, a koji svakodnevno prijete psihičkom i fizičkom zdravlju i dobrobiti djeteta.

Roditelji i staratelji djece su u uslovima izolacije i ograničenog kretanja dodatno napeti i izloženi stresu radi mogućneg gubitka prihoda izazvanog gubitkom zaposlenja.

UNICEF je, zajedno sa partnerima i Savezom za zaštitu djeteta u humanitarnim akcijama (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) objavio listu smjernica za podršku vlastima i organizacijama koje su uključene u odgovor na krizu.

Kao dio smjernica, vladama i organima zaštite se preporučuje da poduzmu konkretne korake kako bi zaštita djece bila sastavni dio svih mjera prevencije i kontrole COVID-19, uključujući:

  • Obučavanje zdravstvenog i nastavnog osoblja za brigu o djeci te rizicima koji se dovode u vezu sa COVID-19, uključujući sprječavanje seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, što uključuje informacije o tome na koji način prijaviti problem;
  • Povećati razmjenu informacija o referalnim i drugim uslugama podrške dostupne za djecu;
  • Angažovati djecu, posebno adolescente, u procjeni na koji način situacija utiče na njih, kako bi se pružile informacije za planiranje programa i zagovaranju; – ovo bi nekako trebalo preformulisati, ali nisam sigurna šta se tačno želi reći ovim?
  • Pružiti ciljanu podršku porodicama i privremenim centrima za brigu o porodicama, uključujući hraniteljske porodice, kako bi se djeci obezbjedila emocionalna podrška i kako bi se podržali da vode brigu o sebi;
  • Pružiti finansijsku i materijalnu pomoć porodicama sa ugroženim mogućnostima za ostvarivanje prihoda;
  • Uspostaviti konkretne mjere za sprječavanje razdvajanja djece od porodice i pružiti podršku djeci koja su ostala bez adekvatne njege zbog hospitalizacije ili smrti roditelja/staratelja
  • Osigurati da se zaštita svakog djeteta uzme u obzir u mjerama kontrole bolesti.

Centar za sigurni internet poziva sve institucije u BiH da prilikom planiranja aktivnosti i mjera za spriječavanje širenja pandemije COVID-19 vrlo ozbiljno prihvate i poštuju ove smjernice kako bismo osigurali da se efekti donešenih mjera ne odraze loše po dobrobit djece u našoj zemlji.

Centar za sigurni internet i u periodu pandemije COVID – 19 nudi pomoć djeci, roditeljima i ostalim građanima u vidu besplatne savjetodavne linije 0800 22323 ili email adrese podrska@sigurnodijete.ba.

„Sigurnost djece je fokus svih napora Centra za sigurni internet u BiH i Udruženja MFS-Emmaus. Dužnost svih aktera u društvu, pa tako i naša, je osiguranje sigurnih uslova odrastanja u kojim djeca nesmetano mogu da razvijaju svoje psihičke i fizičke sposobnosti i budu zaštićeni od svih oblika nasilja, među kojima i nasilja u digitalnom okruženju.“  ističe Amela Efendić, menadžerica Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini.