Aktuelno

Potpisivanje Protokola o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju između Centra za sigurni internet i Ministarstva unutrašnjih poslova RS

By 05/08/2020 No Comments

Dana 6.8.2020. godine u Banja Luci  održat će se svečano potpisivanje Protokola o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju između Centra za sigurni internet kojim rukovodi MFS-EMMAUS i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Protokol će omogućiti usku saradnju ove policijske agencije sa Centrom za sigurni internet na sprječavanju i borbi protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u Bosni i Hercegovini u digitalnom okruženju.

Protokol je već potpisan sa Federalnom Uprave Policije kao i Policijom Distrikta Brčko te sa sutrašnjim potpisivanje Protokola sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Centar za sigurni internet će pojačano djelovati na suzbijanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece.

S obzirom da svi akteri društva snose odgovornost za sigurnost i dobrobit djece, koordinirani napori na sprječavanju nasilja će zasigurno doprinijeti sigurnosti djece u našem društvu.