Aktuelno

Potpisan Protokol o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju.

By 07/08/2020 No Comments

Centar za sigurni internet, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS, i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske jučer su potpisali protokol o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju.

Zloupotreba djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao globalna kriminalna aktivnost, najviše se prakticira i širi posredstvom interneta, te predstavlja jedan od raširenijih oblika seksualnog zlostavljanja djece i maloljetnika u savremenom društvu. Prevencija nasilja nad djecom je od općeg društvenog interesa i najbolji način zaštite svakog djeteta te  je svaki oblik nasilja za djecu ponižavajući, imajući u vidu posljedice koje svaki oblik nasilja nad djecom ostavlja na rast, razvoj i odrastanje djeteta.

Protokol je potpisan s ciljem jačanja međusobne saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja, a njime se utvrđuju međusobni odnosi između potpisnika.

Ovim protokolom želimo unaprijediti i još više ojačati društvene brige za dijete i njegovu zaštitu i obezbijediti potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika nasilja ili zlostavljanja, na način da se osigura adekvatna i blagovremena reakcija nadležnih institucija i službi.