Aktuelno

Posjeta USAID zamjenice administratora i ambasadora SAD u BiH MFS-Emmaus-u

By 03/02/2020 No Comments

Danas su Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus (MFS-Emmaus) posjetili zamjenica glavnog administratora Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Bonnie Glick, ambasador Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson i direktorica misije USAID u BiH Nancy Eslick, sa delegacijom iz Vašingtona, kako bismo razgovarali o ozbiljnosti situacije u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i odgovoru BiH institucija i nevladinih organizacija.

Tom prilikom je g-đa Glick pohvalila rad Udruženja MFS-EMMAUS kao organizacije koja preko 20 godina radi na direktnoj asistenciji žrtvama ovog krivičnog djela u BiH, ali istovremeno i na razvoju politika djelovanja u ovoj oblasti, izgradnji kapaciteta profesionalaca i povećanju svijesti BiH građana o trgovini ljudima, posebno djecom u BiH i široj regiji.

G-đa Glick je izrazila zabrinutost činjenicom da je Bosna i Hercegovina već dvije godine zaredom na listi posmatranja u drugoj grupi TIP izvještaja (#izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u svijetu), ali i nadu da će u narednih godinu dana BiH vlasti i ostale institucije i organizacije koje djeluju u ovoj oblasti u BiH iznaći rješenja za unapređenje situacije, posebno poboljšanje identifikacije žrtava trgovine ljudima i procesuiranje počinilaca ovog krivičnog djela, te time pokazati kako je BiH povećena vladavini prava i odlučna u zaustavljanju trgovine ljudima i iskorištavanja žrtava, posebno djece.