Aktuelno

Otvaranje „Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i ostalih oblika eksploatacije“

By 10/08/2018 No Comments

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima i uz podršku organizacije EMMAUS Europe svečano otvara prvi „Europski resursni centar za prevenciju trgovine ljudima i ostalih oblika eksploatacije“ u Bosni i Hercegovini.

Otvaranje Resursnog centra realizira se u okviru projekta „EMMAUS u borbi protiv trgovine ljudima – suzbijanje i prevencija posredstvom unapređenja politika, edukacije i izgradnje kapaciteta“. EMMAUS Europe neprofitna je organizacija koja objedinjuje sve EMMAUS zajednice u Europi i dio je širokog međunarodnog EMMAUS pokreta solidarnosti koji djeluje na četiri svjetska kontinenta (Afrika, Amerika, Azija i Europa).

Događaj svečanog otvaranja Resursnog centra će se održati dana 27. novembra/studenog 2013. godine u prostorijama MFS-EMMAUS Ureda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Resursni centar namijenjen je za pružanje informacija o trgovini ljudima, mijenjanju trendova, zakonskih odredbi i statističkih podataka, kao i ostalih oblika eksplotacije sa posebnim naglaskom na ovaj fenomen u Europi. Centar će na raspolaganju imati i savjete o načinima prevencije od trgovine ljudima, te će omogućiti zainteresiranim akterima razmjenu iskustava i znanja za djelovanje na regionalnoj i globalnoj razini.