Aktuelno

Održano 6 radionica na temu „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“

By 05/08/2019 No Comments

U toku mjeseca jula 2019. godine MFS-EMMAUS je održao 6 dvodnevnih radionica u sklopu partnerskog projekta “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koji MFS-EMMAUS realizuje u partnerstvu sa organizacijom Hope and Homes for Children (HHC) u BiH u okviru MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog projekta je upozavanje hraniteljskih porodica, socijalnih radnika, psihologa, predstavnika Domova zdravlja i svih ostalih relevantnih organizacija i institucija koji su odgovorni za djecu u sistemu javne zaštite s temom nasilja u digitalnom okruženju

Radionice su održane u četiri kantona- Zeničko- Dobojski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Tuzlanski kanton i Kanton Sarajevo. Kroz ove radionice učesnici su naučili nešto više o korištenju internet i opasnostima na internetu- prvenstveno o oblicima nasilja zastupljenim online i načinima na koje se mogu zaštiti. Za potrebe ovih radionica, MFS-EMMAUS je angažovao eksperte koji već godinama rade na izradi preventivnih i edukativnih materijala vezanih za nasilje u digitalnom okruženju, te su kroz niz primjera iz prakse predstavili kako se pojave o kojima su diskutovali manifestiraju u stvarnom životu. Učesnici su izrazli interes za navedenu temu, te su se uključivali u diskusiju i djelili svoja iskustva iz prakse.

Učesnicima je također predstavljen rad Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS i Centra za sigurni internet, s pojašnjenjem svih njegovih komponenti, uključujući način na koji mogu prijaviti nelegalni/neprikladni sadržaj na internetu ili druge oblike uznemiravanja u digitalnom okruženju.