Aktuelno

Održana radionica “Postupanje i zagovaranje za prava žrtava trgovine ljudima u državnom referalnom mehanizmu”

By 29/05/2023 No Comments

25. i 26. maja 2023. godine, MFS-EMMAUS je, u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire, organizovao radionicu pod nazivom „Postupanje i zagovaranje za prava žrtava trgovine ljudima u državnom referalnom mehanizmu“ .

Sa ciljem izgradnje i jačanja kapaciteta profesionalaca koji čine dio državnog referalnog mehanizma radionica je okupila profesionalce koji se bave zagovaranjem za prava žrtava i pružanjem besplatne pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima u BiH.

Kroz prezentovane slučajeve u praksi i iskustva, razgovaralo se o načinu na koji se organizuje i provodi besplatna pravna pomoć: Od prvog koraka i pristupa žrtvi, do dosuđivanja imovinsko pravnog zahtjeva za odštetu i asistentciji u procesu reintegracije u društvenu zajednicu.