Aktuelno

Održana radionica u OŠ „Hasan Kikić“ u Sarajevu

By 23/05/2019 No Comments

U okviru WeProtect projekta, predstavnici MFS-EMMAUS-a su 23.05.2019 održali radionicu u OŠ Hasan Kikić u Sarajevu. Učenici/ce su imali priliku upoznati se s radom Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini i razgovarati o upotrebi tehnologije i interneta među svojim vršnjacima. Učenici/ce su prezentovali svoja mišljenja i znanja o opasnostima koje se nalaze na internetu i načinima kako se od njih zaštiti. Kroz razgovor i crtanje su podjelili svoje ideje sa predstavnicima MFS-EMMAUS-a, u svrhu osmišljavanja edukativnih web i mobilnih aplikacija.  Takvi i slični matrijali će biti kreirani s ciljem edukacije djece o sigurnosti i prijetnjama u digitalnom okruženju na moderan i djeci pristupačan i interesantan način. Zahvaljujemo se OŠ Hasan Kikić na ustupljenom prostoru i djeci za izvanrednu saradnju i ugodno druženje!