Aktuelno

Održana Press konferencija povodom završetka projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”

By 31/05/2023 No Comments

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je 30.05.2023. god. održao Press konferenciju te predstavio rezultate provedenih aktivnosti i postignutih rezultata u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” realizovanog u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, uz pomoć vlade SAD-a, kroz Program podrške zaštite ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Tokom press konferencioje, organizovane ovim povodom, predstavljen je Priručnik za javno zagovaranje u cilju unaprjeđenja znanja i vještina zagovaranja i lobiranja za prava žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i efikasnu provedbu kampanje zagovaranja u navedenim oblastima.