Aktuelno

Održana Konferencija za medije u sklopu projekta “Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu; poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi- VICAPT”

By 02/06/2021 No Comments

Održana Konferencija za medije u sklopu projekta “Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu; poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi- VICAPT”. Naročitu pažnju privukla je informacija o Minimalnim standardima za pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini,.koji za cilj ima harmonizirati i standardizirati vrstu i kvaliteti koja se pruža žrtvama trgovine u BiH, a naročito djeci.
Okupljeni gosti i mediji takođe su informisani o stanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, preporukama i podršci za suzbijanje trgovine ljudima koje je ispred USAID-a okupljenima prenijela gospođa Nancy Eslick, direktorica misije USAID/BiH, Priručniku za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima i rezultatima pružanja pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima realizovane u toku projekta te preporuke za poboljšanje državnog mehanizma pomoći i podrške žrtvama proizašle iz aktivnosti istraživanja i monitoringa u okviru projekta.
Okupljenima su se obratili: Samir Rizvo- Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH,Amela Efendić, voditeljica Ureda; MFS-EMMAUS Sarajevo, Nancy Eslick – direktorica misije USAID/BiH, Saliha Đuderija, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Amra Kadrić autorica Priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima,Nina Hadžihajdarević- koautorica izvještaja o provedenim aktivnostima monitoringa, te Aida Ćosić – pravnica i koautorica izvještaja o pružanju pravne pomoći žrtvama u krivičnom postupku.

Press conference within the project “Approach to the Prevention of Trafficking in Human Beings in Bosnia and Herzegovina focused on the victim; improving the identification, protection and access to justice – VICAPT” was held today, June 1, 2021 in Sarajevo. Particular attention was drawn by information on the Minimum Standards for Assisting Victims of Trafficking in Human Beings, Especially Children, in Bosnia and Herzegovina, which will harmonize and standardize assistance to TiP victims, particularly children, in Bosnia and Herzegovina
The audience and media received information on the state of TiP in Bosnia and Herzegovina, recommendations and dedication to support combating human trafficking, on behalf of USAID conveyed by Ms Nancy Eslick – USAID / BiH Mission Director, Manual for provision of Legal Aid to Victims of Human Trafficking, the results of the provision of legal assistance to victims of trafficking realized during the project, and the recommendations for the improvement of the state mechanism of assistance and support to victims resulting from research and monitoring activities.
The participants were addressed by: Samir Rizvo – State Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings and Illegal Immigration in BiH, Ministry of Security of BiH, Amela Efendić, Head of the Office; MFS-EMMAUS Sarajevo, Nancy Eslick – USAID / BiH Mission Director, Saliha Đuderija, Assistant Minister, BiH Ministry of Human Rights and Refugees, Amra Kadrić, author of the Manual for Legal Aid to Victims of Trafficking, Nina Hadžihajdarević – co-author of the report on monitoring activities, and Aida Ćosić – lawyer and co-author of the report on providing legal assistance.