Aktuelno

Održana konferencija za medije na temu sprečavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

By 22/07/2021 No Comments

U ponedjeljak, 19.07.2021. godine održana je konferencija za medije na temu sprečavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, u sklopu projektaPrevencija trgovine ljudima kroz podizanje svijesti i pružanje psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u Bosni i Hercegovini”, realiziranog uz finansijsku podršku GIZ-a.

Okupljenima su se obratili: Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, Amela Efendić, MFS-EMMAUS, Igor Mišković, GIZ, Danijela Mikača, Centar za socijalni rad u Banjaluci.

Na konferenciji su prezentirana postignuća i ciljevi ostvareni realizacijom projektnih aktivnosti, a naročitu pažnju privukla je informacija o Smjernicama za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku u BiH.
Okupljeni gosti i mediji takođe su informisani o stanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, preporukama i podršci za suzbijanje trgovine ljudima koje je gospođa Stanislava Tanić, šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini okupljenima prenijela.

Šefica ureda MFS-EMMAUS Sarajevo, Amela Efendić zahvalila se GIZ–u što su prepoznali značaj ovog projekta jer su na taj način podržali napore institucija na svim nivoima vlasti u pomieranju Bosne i Hercegovine sa tzv. liste posmatranja američkog State Department-a o stanju u oblasti sprečavanja trgovine ljudima.

Nakon tri uzastopne godine, Bosna i Hercegovina je napredovala u naporima suzbijanja trgovine ljudima te smo sada na nivou dva na skali State Department-a, a što predstavlja značajan korak ne samo za ovu oblast, nego za sve sfere života naših građana.

“Veliki broj građana u BiH ali i u regiji misle da se trguje samo sa migrantima i migrantskim porodicama te je kroz ovakve kampanje podizanja svijesti bitno ukazati da se trgovina ljudima može desiti svakom članu bilo kojeg društva…”, istakao je Igor Mišković, predstavnik GIZ-a.

Zajednički zaključak ovog skupa je da se multiinstitucionalna i multisektorska saradnja i napori u borbi protiv trgovine ljudima trebaju nastaviti i biti još intenzivniji.