Aktuelno

Obuka za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom u sklopu projekta “Pristup prevenciji trgovine ljudima u BiH fokusiran na žrtvu, poboljšanje i identifikaciju zaštite i pristupa pravdi- VICAPT”

By 24/06/2020 No Comments

MFS-EMMAUS danas 24.06.2020. godine realizira obuku za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom u sklopu projekta  “Pristup prevenciji trgovine ljudima u BiH fokusiran na žrtvu, poboljšanje i identifikaciju zaštite i pristupa pravdi-VICAPT”, u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca iz Federacije BiH i Republike Srpske, te advokatskim komorama iz FBiH i RS, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Obuka je prva od planirane dvije radionice koja ima za cilj kreiranje specifične skupine pravnika i pravnih zastupnika koji će pružati usluge pravnog savjetovanja i zastupanja žrtava trgovine ljudima pred sudom u BiH te time unaprijediti položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, posebno djece te zaštitu i osiguranje poštivanja njihovih ljudskih prava u sklopu državnog referalnog mehanizma u našoj zemlji.

Preko 25 učesnika obuke, profesionalaca iz centara za besplatnu pravnu pomoć, advokatskih komora, te nevladinih organizacija koje pružaju usluge besplatne pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima u BiH će dobiti certifikat za učešće u obuci, te će profesionalci koji pokažu interes za učešće u specifičnoj skupini pravnih zastupnika žrtava i njihovo zastupanje pred sudom u budućim sudskim procesima, biti pozvani na učesće u naprednoj obuci u narednom period.