Aktuelno

Napredna obuka za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom u sklopu projekta “Pristup prevenciji trgovine ljudima u BiH fokusiran na žrtvu, poboljšanje i identifikaciju zaštite i pristupa pravdi- VICAPT”

By 22/09/2020 No Comments

MFS-EMMAUS danas 22.09.2020. godine realizira naprednu obuku za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom u sklopu projekta  “Pristup prevenciji trgovine ljudima u BiH fokusiran na žrtvu, poboljšanje i identifikaciju zaštite i pristupa pravdi-VICAPT”, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca iz Federacije BiH i Republike Srpske, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Obuka je druga od planirane dvije radionice koja ima za cilj kreiranje specifične skupine pravnika i pravnih zastupnika koji će pružati usluge pravnog savjetovanja i zastupanja žrtava trgovine ljudima pred sudom u BiH te time unaprijediti položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, posebno djece te zaštitu i osiguranje poštivanja njihovih ljudskih prava u sklopu državnog referalnog mehanizma u našoj zemlji.

U junu 2020. godine realizirali smo osnovnu obuku kojom prilikom su se učesnici detaljnije upoznali sa tematikom domaćeg i međunarodnog zakonodavnog okvira kojim se tretira krivično djelo trgovine ljudima, ulogama i odgovornostima agencija uključenih u državni mehanizam upućivanja za pomoć žrtvama; ulogama sudaca, tužitelja i pravnika u sudskim procesima i pružanje odgovarajuće pravne pomoći žrtvama trgovine, te pravne postupke kako za domaće tako i za strane državljane žrtve trgovine ljudima.

Fokus napredne obuke stavili smo na praktičnu podršku i uputstva budućim pravnim zastupnicima za žrtve trgovine ljudima, koja su stečena kroz primjere pozitivne i negativne prakse, a kako bi se što bolje odgovorilo na potrebu zaštite dostojanstva i ostvarivanja prava ovih veoma ranjivih osoba.

Naprednom obukom nastojimo produbiti tematiku pravnog zastupanja žrtava trgovine ljudima, detaljnije pojasniti prava žrtava trgovine u postupcima pred sudom, podstaći koordinaciju, suradnju i razmjenu informacija te raditi na rušenju predrasuda, ponašanja i pretpostavki temeljenih na nerazumijevanju same trgovine ljudima.

Preko 25 učesnika obuke, sudija i profesionalaca iz centara za besplatnu pravnu pomoći koje pružaju usluge besplatne prave pomoći žrtvama trgovine ljudima u BiH će dobiti certifikat za učešće u naprednoj obuci.