Aktuelno

Obilježen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

By 19/10/2022 No Comments

XV stručno savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini je ove godine počelo 18. oktobra, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Kao i prethodnih godina, MFS-EMMAUS podržao i pružio podršku domaćim vlastima i profesionalcima pravosuđa da ojačaju kapacitete za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima s posebnim fokusom na zaštitu djeca, ovaj puta kroz organizaciju i realizaciju panela na temu „Ekspanzija trgovine ljudima u digitalnom okruženju“.

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima tužioci u Bosni i Hercegovini su se fokusirali na jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka da primjenjuju pristup koji se temelji na zaštiti prava i najboljeg interesa žrtava i žrtava svjedoka.

Sudije i tužioci su značajna grupa profesionalaca u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini čije kapacitete nastojimo unaprijediti kroz omogućavanje stručnih savjetovanja i razmjenu najboljih praksi u okviru zajedničkog projekta MFS-EMMAUS-a i USAID/INSPIRE-a „Proaktivan pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“