Aktuelno

Obilježavamo Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

By 30/07/2020 No Comments

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 30. juli je ustanovljen kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Ovo je dan kada nastojimo dodatno ukazati na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima. Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utječu na život miliona ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo.

Kako se mi borimo protiv trgovine ljudima?

Od jula 2019. do danas  proveli smo 9 obuka za 221 osobu, i to:

  • 61 predstavnika NVO uključenih u aktivnosti prevencije TIP-a i pomoći žrtvama, te drugih ranjivih grupa, posebno djece u riziku;
  • 50 mladih / studenata univerziteta u BiH – Kriminološki i Pravni fakultet;
  • 28 pravnika i pravnih zastupnika u OCD-ovima i centrima za besplatnu pravnu pomoć,
  • 80 profesionalaca iz oblasti psihosocijalne pomoći I podrške za žrtve trgovine ljudima, posebno djecu.

Uradili smo tri istraživanja:

  • Desk istraživanje o položaju žrtava trgovine u postupcima pred sudom na svim administrativnim razinama u BiH,
  • Mapiranje profesionalaca u državnom referalnom mehanizmu sa posebnim znanjima i vještinama o borbi protiv trgovine ljudima kako bi smo procijenili profesionalne i trenerske kapacitete za borbu protiv trgovine ljudima u BiH,
  • Desk istraživanja / Mapiranje zahtjeva za minimalne standarde za pružanje kvalitetne pomoći za žrtve trgovine ljudima.

Izradili  smo Priručnika za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći žrtvama čime će za žrtve trgovine biti poboljšan pristup pravdi, a i započeli smo i izradu Minimalnih standard za pružanje kvalitetne pomoći žrtvama trgovine u Bosni iHercegovini.

I zapamtimo da borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Ova se tiče svih nas i svi trebamo biti uključeni da stanemo na kraj modernom ropstvu.