Aktuelno

NASILJE NAD DJECOM PUTEM INFORMACIONO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

By 06/11/2018 No Comments
 
NAPREDNA POLICIJSKA OBUKA – I MODUL
 
Obzirom da je uočena potreba za kreiranjem nastavnog plana i programa za policijske akademije, a radi bolje educiranosti policijskih službenika u vezi sa problematikom zlostavljanja djece putem informaciono-komunikacijskih tehnologija, Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa organiyacijom Save the Children razvija projektne aktivnosti u cilju mapiranja postojećih kapaciteta za uspostavljanje efektivnih sistema za borbu protiv seksualnog nasilja na internetu i drugih oblika zlostavljanja djece na internetu.
U cilju realizacije ovih aktivnosti, organizovan je obuka za edukatore koji se održava u periodu 07. – 09. augusta 2017. godine u hotelu Lavina na Jahorini, na kojem će ispred MFS-EMMAUS-a prisustvovati g-đa Amela Efendić, stručni savjetnik MFS-EMMAUS-a i menadžer BH internet SOS linije za prijavu online zlostavljanja i eksploatacije djece. Prvobitni cilj ovog modula je unapređenje znanja službenika koji predstavljali grupu educiranih i  certificiranih osoba, koji bi daljnje sistemski bili u mogućnosti unapređivati znanje iz navedene oblasti.
 
U sklopu iste aktivnosti, planiran je još jedan modul koji će se održati 28-30. augusta 2017. godine, također u hotelu Lavina, na Jahorini.
Drugi dan radionice:
PRAKTIČAN RAD NA STVARNIM SLUČAJEVIMA KOMPJUTERSKOG KRIMINALA
Treći dan radionice:
ANALIZA SLUČAJEVA