Aktuelno

Multisektorskom saradnjom do boljeg položaja žrtava trgovine ljudima.

By 26/09/2022 No Comments

Za zaštitu i oporavak žrtava trgovine ljudima neophodan je koordinirani angažman svih tijela i nadležnih institucija a kako bi se postigla reintegracija i prevenirala dalja ranjivost za trgovanjem, potvrdili su članovi koordinacionih timova za borbu protiv tgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

MFS-EMMAUS će 26. i 27.09.2022. godine, za 45 profesionalaca referalnog mehanizma u BiH kroz  Tabletop Exercise (TTX) radionice –kroz studije slučajeva i simulaciju postupanja, fokusirajući se na korake na proaktivne identifikacije i direktne asistencije,  jačanje komunikacije, razmjene informacija i umrežavanje svih aktera i institucija ključnih za poboljšanje položaja žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini omogućiti da unaprijede znanja i vještine za postupanje sa osobama iz rizičnih grupa, potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima u sistemu podrške i pomoći.

Radionica je održana u okviru programa borbe protiv trgovine ljudima koji MFS-EMMAUS provodi kroz projekte „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, koji podržava USAID Bosnia and Herzegovina Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire i „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima”, koji podržava Evropska unija u Bosni i Hercegovini.