Aktuelno

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) raspisuje oglas za angažman eksperta/ice

By 12/10/2020 No Comments

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) za potrebe ureda u Sarajevu i Centra za sigurni internet u BiH raspisuje oglas za angažman eksperta/ice za redizajn i ažuriranje online trening platforme “E-school” za nastavnike, vaspitače i stručnjake koji rade s djecom, uz identifikaciju i adaptiranje materijala za obuku, obrazovanje i informisanje medija (u daljem tekstu „E-School“).

Više informacija o uslovima prijavljivanja na javni poziv možete pronaći ovdje.