Aktuelno

Međunarodna konferencija u Strasbourg-u: Multisektorska saradnja za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju

By 20/05/2019 No Comments

Predstavnica MFS-EMMAUS-a iz Bosne i Hercegovine, Amela Efendić, je kao ekspert učestvovala na međunarodnoj konferenciji na temu multisektorske saradnje za sprečavanje i borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju. Konferencija je održana u Strasbourg-u 16. i 17. maja 2019. godine. Pored nje, delegaciju iz BiH su činili: Tijana Borovčanin-Marić (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH), Adnan Husić (Ministarstvo civilnih poslova BiH, odsjek za obrazovanje), Boris Lovrinović (Ministarstvo pravde BiH) i Sanin Prašović (Ministarstvo sigurnosti BiH).

Online seksualna eksploatacija i iskorištavanje predstavlja specifičnu vrstu nasilja usmjerenu prema djeci. Transnacionalna priroda ovog kriminala često zahtjeva internacionalni, multisektorski pristup i odgovor da bi omogućili sveobuhvatnu podršku žrtvama, te osigurali efikasnu istragu i procesuiranje. Projekt Vijeća Evrope za okončanje online seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece @ Europe (EndOCSEA @ Europe) podržava sve države članice Vijeća Europe u borbi protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju, sa fokusom na jačanje odgovora u: Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Republici Moldaviji, Crnoj Gori, Srbiji, Turskoj i Ukrajini.

Ovaj projekt se implementira u okviru Strategije Vijeća Evrope za prava djeteta (2016-2021) i ima za cilj pružiti podršku državama članicama u sprečavanju i borbi protiv online seksualnog iskorištavanje djece putem:

  1. uspostavljanja povoljnog okruženja za međusektorsku, multidisciplinarnu saradnju na nacionalnom i regionalnom nivou; jačanjem nacionalnih upravljačkih struktura i provođenjem analize situacije rizika online seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe djece i odgovora u nacionalnom i paneuropskom kontekstu;
  2. podrške zakonodavnim i proceduralnim reformama, obuci i izgradnji kapaciteta za službenike za provođenje zakona, sudije i tužioce, te promovisanje multidisciplinarne saradnje za podršku žrtvama;
  3. adresiranja društvenih kapaciteta sa naglaskom na podizanje svijesti, obrazovanje ključnih ciljnih grupa i osnaživanje djece.