Aktuelno

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) objavljuje javni poziv za dostavljanje ponude za usluge grafičkog dizajnera

By 09/02/2024 No Comments

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponude za usluge grafičkog dizajna

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge grafičkog dizajna, a za potrebe Programa za suzbijanje trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o projektu, aktivnostima te specifičnim zahtjevima projektnog zadatka i odgovornostima angažovanog stručnjaka / agencije predstavljeno je u dijelu Projektni zadatak.

Prijava na poziv treba sadržavati:

  • Biografiju/CV;
  • finansijsku ponudu/formular prijave (preuzmite);
  • portfolio sa primjerima ranijih radova.

Prijave dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba, do 16.02.2024. sa naznakom „Prijava na poziv za usluge grafičkog dizajna“ ili dostavite lično u prostorije MFS – EMMAUS Ureda u Sarajevu, na adresi Paromlinska 10, 71000 Sarajevo.

Sve nepotpune prijave ili prijave dostavljene izvan navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.