Aktuelno

Konferencija za medije u sklopu projekta “Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu; poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi”

By 27/05/2021 No Comments

Konferencija će se održati u Sarajevu 01.06.2021 godine, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu (Kemala Kapetanovića br. 17) sa početkom u 11:00 sati izjavama za medije.
Ovom prilikom ćemo predstaviti Minimalne standarde za pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini, rezultate provedenih aktivnosti monitoringa, izrađeni Priručnik za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima te pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima realizovane u toku projekta.

Okupljenima će se obratiti:
– Amela Efendić, voditeljica Ureda; MFS-EMMAUS Sarajevo,
– Samir Rizvo – Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH,
– Nancy Eslick – direktorica misije USAID/BiH,
– Saliha Đuderija, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
– Emir Prcanović i Amra Kadrić- autori Priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima,
– Nina Hadžihajdarević- koautorica izvještaja o provedenim aktivnostima monitoringa,
– Aida Ćosić – pravnica i koautorica izvještaja o pružanju pravne pomoći žrtvama u krivičnom postupku.

Cilj projekta “Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu; poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi”, realiziranog uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a u saradnji sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je smanjenje trgovine ljudima u BiH i širem regionu poboljšanjem identifikacije žrtava trgovine ljudima i pružanja kvalitetne pomoći a kroz jačanje kapaciteta vlade BiH, odgovarajućih stručnjaka kao i organizacija civilnog društva te i povećanje njihove ekspertize u pristupu borbi protiv trgovine ljudima u BiH, a koji je usmjeren na žrtve.

Moderatorica konferencije za medije: Una Bejtović Konferencija za medije održat će se u skladu sa preporukama i mjerama usmjerenim na prevenciju i zaštitu od virusa COVID-19.
Za više informacije kontaktirati: Ajli Bahtijaragić, ajli.bahtijaragic@mfs-emmaus.ba