Aktuelno

Konferencija u okviru projekta “Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u kriznim situacijama na Zapadnom Balkanu”

By 06/11/2018 No Comments

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizovala je dvodnevnu konferenciju u okviru projekta “Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u kriznim situacijama na Zapadnom Balkanu”, koja se održava u hotelu Avaria u Budvi, Crna Gora, 19. i 20. septembra 2017. godine. Glavni cilj konferencije je predstavljanje dobre prakse i razmjena iskustava o kulturno osjetljivoj zaštiti/tretmanu žrtava trgovine ljudima u mješovitim migracionim tokovima.

Prvog dana konferencije učesnicima, među kojima Amela Efendić prisustvuje u ime Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS, su predstavljeni razmijenjeni pristupi i iskustva (tour de table) i aktivnosti Projekta koje prisutnima predstavlja koordinator projekta.


Zatim su održane dvije prezentacije; jedna o pristupu usmjerenom na žrtve, prava i potrebe žrtava trgovine ljudima i druga na temu svijesti o uticaju traume na stav žrtve prema pružaocima pomoći i podrške.

Nakon pauze za kafu, iskustvo nevladine organizacije Atina o trgovini ljudima u kontekstu izbjeglica i migracija podijeljeno je sa učesnicima, te se diskutovalo o pristupu orijentisanom na žrtve a u vezi sa pružanjem pomoći ljudima u pokretu, kao i praktičnim iskustvima u vezi sa iskustvima žrtava prije, u toku i nakon putovanja.

U drugom dijelu prvog dana konferencije, učesnici su takođe razgovarali o ekosistemima koji se odnose na razumijevanje trauma žrtava trgovine ljudima, o vještinama uspostavljanja kontakata i komunikacija s žrtvama (one koje NVO Atina primjenjuje). Takođe, jedna od tema za diskusiju bila je jezička barijera i neophodnost adekvatne službe za prevođenje u komunikaciji sa žrtvom trgovine ljudima.