Aktuelno

Kako se zaštiti u digitalnom okruženju – radionice za djecu

By 21/09/2021 No Comments

U periodu juni-avgust 2021. godine održane su četiri radionice za djecu i peer edukatore/ice, u okviru projekta koji provodi konzorcij MFS-EMMAUS, UNICEF i Save The Children. Sve radionice su se radile o sigurnosti na internetu, te kako se zaštiti u digitalnom okruženju od rastućih opasnosti.

U Srebrenici. 05.06., predstavnica SIC-a Belma Gijo je predavala o ovoj temi dvadeset i jednom djetetu. Na radionici u Brčkom, 05.08., šesnaest učenika/ca je imalo kao predavača inspektora Gorana Blagojevića. 13.08., u Banja Luci, Olivije Zimonja je kroz zabavu, priču i igru, približili dvadeset i četvero djece temu sigurnosti na internetu. Na Ilidži, u Obrazovno-razonodnom centru za mlade „Spajalica“, 30.08., Inspektor Saša Petrović je prezentovao četvero peer edukatora/ica.