Aktuelno

Javni poziv za kreiranje i implementaciju kampanje

By 29/12/2021 No Comments

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS raspisuje poziv za dostavljanje ponudu za kreiranje i implementaciju kampanje za podizanje svijesti u okviru projekta “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini”.

Aktivnosti i obaveze koje se očekuju predstavljeni su u dokumentu „TOR-kampanja“ koji je priložen kao sastavni dio ovog poziva. Prijava na poziv treba sadržavati:

  • primjere uspješno implementiranih kampanja;
  • kratak prijedlog strategije kampanje;
  • finansijski prijedlog sa obračunom i analizom troškova koji se odnose na zadatak;
  • popunjen formular koji sadrži finansijsku ponudu (cijene izražene bez PDV).

Molimo Vas da prijavu dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba najkasnije do 06.01.2022. godine.