Aktuelno

JAVNI POZIV za dostavljanje ponude za uslugu kreiranja i realizacije online kampanje za podizanje javne svijesti

By 22/05/2024 No Comments

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) / Centar za sigurni internet objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge kreiranja i realizacije kampanje za podizanje javne svijesti s ciljem prevencije trgovine ljudima i nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

Više informacija o projektu, aktivnostima te specifičnim zahtjevima projektnog zadatka i odgovornostima angažovane agencije/a predstavljeno je u dijelu Projektni zadatak.

Prijava na poziv treba sadržavati:

  • Profil agencije;
  • Portfolio sa referencama (obavezno navođenje linkova prethodnih radova); i
  • Formular za prijavu / Finansijsku ponudu (preuzmite).

Prijave dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba, do 26.05.2024. godine sa naznakom „Prijava na poziv za uslugu kreiranja i realizacije online kampanje za podizanje javne svijesti“ ili dostavite lično u prostorije MFS – EMMAUS Ureda u Sarajevu, na adresi Paromlinska 10, 71000 Sarajevo.

Sve nepotpune prijave ili prijave dostavljene izvan navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.