Aktuelno

Javni poziv za angažman stručnjaka/fasilitatora za provođenje dvodnevne TTX obuke

By 17/10/2023 No Comments

MFS – EMMAUS, ured u Sarajevu, objavljuje konkurs za:

Tri (3) stručnjaka/fasilitatora za provođenje dvodnevne TTX obuke u sklopu projekta: „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji podržava Europska unija

Opis projekta kao i aktivnosti te odgovornosti angažovanog stručnjaka predstavljeni su u dokumentu u prilogu (opis usluge) koji čini sastavni dio ovog poziva.

Prijava na poziv treba sadržavati ponudu za pružanje usluge, kao i tri reference o predhodnom angažmanu na sličnim poslovima.

Prijave dostavite na e-mail sarajevo@mfs-emmaus.ba, do 22.10.2023. godine, sa naznakom prijava na poziv – Fasilitator za realizaciju TTX obuke –  Aktivnost 5.7.6.1.4.