Aktuelno

Javni poziv za angažman konsultanta

By 26/03/2020 No Comments

U sklopu projekta „Pristup trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT“, MFS-Emmaus, ured u Sarajevu, objavljuje konkurs za slijedeća radna mjesta: